Projekt­ledning i samverkan

Nytt ramavtal med Botkyrka kommun

feb 1, 2022 | Nyheter

Erfator har vunnit ett nytt ramavtal och får förtroendet att i bistå Botkyrka kommun med tekniska konsulttjänster inom projektledning fastighet och byggarbetsmiljösamordning. Botkyrka är en av Sveriges mest expansiva kommuner och uppdraget avser olika typer av ny- och ombyggnadsprojekt för Botkyrka kommun och Botkyrkabyggen, kommunens allmännyttiga bostadsföretag.

Bild på höghus längs vattnet och båtar i hamn

Botkyrka kommun och Botkyrkabyggen bedriver sedan flera år tillbaka ett intensivt arbete för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Målet är att Botkyrkas organisation ska vara klimatneutral år 2025 och som geografisk plats ska kommunen vara fossilbränslefri senast år 2030.

- Erfator tog för några år sedan steget mot en fossilfri fordonsflotta och det är glädjande att se att man i upphandlingen ställde det hållbara kriteriet att vi som leverantör bör resa miljöanpassat när vi utför vårt arbete i Botkyrka kommun, säger Roger Jakobsson, affärsområdeschef på Erfator. Det byggs som aldrig förr i Botkyrka och på Erfator ser vi fram emot att vara en samarbetspartner som jobbar aktivt tillsammans med kommunen mot de visioner och mål som har satts upp, avslutar han.

Bilder: Botkyrka kommun

Barn som springer mot kameran på en gräsmatta