Projekt­ledning i samverkan

1 MSEK doneras till UNHCR

mars 8, 2022 | Nyheter

Erfator tror starkt på att fred och en säker livsmiljö är en grundläggande mänsklig rättighet och det som händer i Ukraina just nu känns nästintill overkligt.

Idag skänker vi från alla länder i Bravida koncernen där Erfator ingår, Sverige, Norge, Danmark och Finland tillsammans 1 miljon svenska kronor till UNHCR som befinner sig på plats med nödhjälp för familjer på flykt. Många är kvinnor och barn som just nu befinner sig i en extra utsatt situation och med denna bakgrund väljer vi i att skänka beloppet just idag, på den internationella kvinnodagen.

Läs gärna mer om hur UNCHR stöttar behövande runt om i världen: https://sverigeforunhcr.se/

1 MSEK donation till UNHCR