Projekt­ledning i samverkan

Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium

Åkeshovs arboretum | Upprustning park

Åkeshovs arboretum anlades 1998 och är en liten park som ligger i anslutning till Judarskogens naturreservat i Bromma. Parken har under åren förfallit och nära glömts bort men nu har den genomgått en upprustning som ska göra det mer inbjudande och tillgängligt att uppleva platsens gröna kvaliteter och stora artrikedom. Erfator har haft ansvar för projekterings- projekt- och byggledningen.

Tunnel till en park

Bild: LAND Arkitekter

Vid entrén välkomnas besökarna genom en portik med en informationsskylt där den nyfikne kan läsa om arboretet, dess historia och parkens alla träd. Ett nytt tillgänglighetsanpassat slingrande gångstråk leder sedan besökarna vidare genom parken på en tour där de får bekanta sig med såväl exotiska som inhemska träd. Gestaltningen växlar från intima rum till öppna gräsytor och nya cortenstålselement i tvärgående riktning skapar en indelning mellan de olika miljöerna. Hela Arboretet har även rustats upp med ny belysning, nya VA-ledningar och sittanordningar i trä. Mitt i arboretet hittar man nu också en väderskyddad samlingsplats med en stor pergola och ett långbord, där små och stora sällskap kan vila sig och som grundskoleeleverna i området kan nyttja som uteklassrum.

Den biologiska mångfalden i parken rymmer 64 olika trädarter med en stor variation av både barr- och lövträd, varav över 40 av dessa träd har planterats under projektet. Därtill frodas nu en mängd av olika örter, buskar och lökväxter, samt så kallade faunadepåer bestående av stockar och död ved. Med en rik variation av pollinerande insekter och fågelliv har parken fått en stabilare och mer motståndskraftig natur, en bredd av arter gör den även mindre utsatt för exempelvis sjukdomar. Den blandade vegetationens kommer även att bjuda på färgstarka och stora årstidsväxlingar.

Arbetet med att rusta upp arboretet har pågått sedan 2019 och i september 2021 invigdes parken på nytt. Som en plats väl värd att uppleva och besöka, samt en vacker och naturlig ingång till Judarskogens naturreservat.

Tunnel till en park

Bild: Sam Victorin

Tunnel till en park

Bild: Solveig Edlund