Projekt­ledning i samverkan

Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium

Barkarbystaden | nybyggnation

Barkarbystaden planeras växa fram som en ny stadsdel med närmare 40 000 invånare under en femtonårsperiod med 14 000 nya bostäder, kontor, skolor, butiker, restauranger osv. Som en del av detta ingår utbyggnation av tunnelbanan med två nya stationer. Blå tunnelbanelinje ska förlängas med 4 km spår helt under jord på 20-30 meters djup, från Akalla till Barkarby.

Det byggs en ny station på det tidigare flygfältet där Barkarbystaden håller på att växa fram och en ny station i Veddesta. Stationen i Barkarbystaden får två uppgångar, en i öster och en i väster, båda med biljetthall i marknivå. Stationen i Veddesta byggs i direkt anslutning till den nya Veddestabron som Järfälla Kommun håller på att bygga. Stationen får entréer till både tunnelbanan, pendel- och regionaltåg och den nya bussterminalen som ska byggas. Byggtiden av tunnelbanan är ca åtta år och finansieras genom ett samarbete mellan stat, kommun och region.

I Erfators uppdrag ingår att samordna frågor mellan Järfälla Kommun och tunnelbanan för sju beröringspunkter där man har gemensamma intressen, och bevaka de avtal som berör dessa punkter. Detta gäller alla projekterings-, bygg-, mark- och avtalsfrågor. Det handlar dels om för när det står färdigställt, dels om nyttjandeavtal av marken under produktionstiden.

Vision på ny station i Barkarby

Bild: White Arkitekter

Arbete i tunnelbana

Bild: nyatunnelbanan.se