Projekt­ledning i samverkan

Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium

KV. SPELBOMSKAN 13 | OMBYGGNATION AV SKOLA

En tidigare kontors- och laboratorielokal i fastigheten Spelbomskan 13 vid Odenplan i Stockholm byggdes om till Observatorielundens högstadieskola för 190 elever, som kompletterar Observatorielundens skola med två parallellklasser i årskurserna 7-9. Den ombyggda ytan uppgick till 2100 m2 och projektet var en utförandeentreprenad.

Lamellhuset, dvs en rak, långsmal länga, är från 1929 och är blåklassificerat enligt Stadsmuseets kvalificering för kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Klassningen medförde bland annat att fasaden inte fick förvanskas och ställde stora krav på att särskild hänsyn fick tas under projektering och produktion. Bland annat var det en utmaning att uppnå rätt ljudklass för skolverksamhet i lokalerna och på skolgården på grund av bullerproblematiken från trafiken utanför. Platsspecifika akustikväggar togs fram som var unika för varje läge och behov. För att uppnå bästa möjliga akustiska miljö i projektet varierar även undertakslösningarna beroende på rumsfunktioner och förutsättningar.

Byggnaden har fyra våningsplan och dessa inrymmer reception, klassrum, grupprum, studienischer, uppehållsrum, bibliotek, personalrum och administration samt WC/RWC. En förutsättning för projektet var att man skulle bevara de kulturhistoriskt värdefulla detaljerna, men också åstadkomma en samtida och stimulerande skolmiljö. Samtidigt har modern teknik byggts in i form av energieffektiva installationer för att minimera kostnaderna för framtida förvaltning. Valet av material var också av största vikt för att skapa en så sund inomhusmiljö som möjligt för elever och personal.

Spelbomskan 13

Foto: Ahrbom & Partner