Projekt­ledning i samverkan

Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium

HAGASKOLAN | NYBYGGNATION SKOLA

Den nyproducerade Hagaskolan i Vallentuna, Stockholm invigdes till höstterminen 2019 och är en av Sveriges mest moderna och kreativa skolbyggnader. Skolan har plats för 800 elever i årskurserna F-9 samt 80 barn i förskolan och har även utrustats med en fullstor idrottshall, samt ett komplett tillagningskök.

Syftet med lokalernas och utemiljöns utformning är att de ska bidra till en god arbetsmiljö för såväl personal som elever och förskolebarn. På Hagaskolans entréplan finns ett stort ”torg” som utgör en naturlig samlingsplats för elever och lärare. Där finner man även en reception, en föreläsningssal, sittplatser i gradäng samt en trappa upp ett bibliotek.

Hagaskolan

Foto: Cedervall Arkitekter

Torget omges av fyra byggnader, varav tre av dem innefattar hemvister för elever i två våningar och den fjärde är kök och matsal placerat på plan ett och speciallokaler på plan två. En gångbro förbinder skolbyggnaderna med den intilliggande idrottshallen. Inom ramen för projektet har man även skapat trafiksäkra lösningar för hämtning och lämning.

Hagaskolan

Foto: Cedervall Arkitekter

Skolan är belägen i ett skogsområde och ett genomgående naturtema återfinns i såväl gestaltningen som de interiöra miljöerna. Hagaskolans tegelfasad såväl som den arkitektoniska utformningen är tänkt att harmonisera med den omgivande skogen. På skolgården, som gränslöst hänger samman med skogen, har man b.la. skapat utomhusklassrum och man har även harmoniserat lekredskap och utelek med skogen i form av hinderbana, klätterlek, spänger med mera.

I projektet Hagaskolan har Erfator har varit projekterings-, projekt- och byggledare och uppdraget har innefattat samtliga skeden, från systemhandling till avslut och överlämnade till drift och förvaltning.

Hör Erfators projektledare Magnus Hansson och byggledare Anders Angbäck berätta mer om detta spännande projekt: