Projekt­ledning i samverkan

Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium

LÅNGSJÖBADETS BADPLATS | ÄLVSJÖ

Långsjöbadets badplats i Älvsjö, Stockholm har under en längre tid haft problem med dränkta vattenytor, uttorkade gräsytor och bristfällig utrustning. Därför genomfördes en klimatsmart anpassning av badplatsen där Erfator fick i uppdrag av Älvsjö Stadsdelsförvaltning att genomföra utredning, projektering samt byggledning i projektet.

Långsjöbadet

Bild: Älvsjö Medborgarkontor

Vattenkvalitén i Långsjön är dålig och därför byggdes ett klimatsmart dräneringssystem, bestående av vattenrening i två stora kalkfilterkassetter med ett täckande lager av biokol som anlades under gräsmattan vid badplatsen. Filterkassetterna och biokollagret i jorden kommer att rena dagvatten och vatten som pumpas från Långsjön till bevattningssystemet innan det rinner ut i sjön igen.

Lösningen bidrar till att uppfylla två av projektets effektmål; att rena dagvatten som når Långsjön samt att ytorna kring badplatsen som tidigare varit vattenmättade även under badsäsong nu kan användas av gästerna.

Anläggningen och projekteringen av vattenreningslösningen innebar stora utmaningar framför allt p.g.a. den höga grundvattennivån på platsen.

Utöver denna klimatinvestering så gjordes också en trygghetsinvestering i form av utökad belysning. Områdets befintliga gångvägar och volleybollplan rustades upp och infarten till den befintliga restaurangbyggnaden vid Långsjöbadet försågs med en elektronisk/fjärrstyrd bom för handikapptillstånd. I anslutning till restaurangen tillskapades även en ny säkrare transportlösning som medför att godstransporter inte behöver utföra backrörelser inom området.

Långsjöbadet

Bild: Älvsjö Medborgarkontor

Inom projektet anlades även ny gångväg och plantering, samt cykelställ, grillplats och återvinningsstationer. Befintliga bryggor rustades upp och badplatsen kompletterades även med nya.