Projekt­ledning i samverkan

Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium

EKENS SKOLA | NYPRODUKTION SKOLA

Mitt i Hammarby Sjöstad i södra Stockholm ligger Ekens skola som är en kommunal skola med årskurserna 7-9 och 450 elever. Skolan är en tillfällig skola, byggd av moduler, som monterades under tre veckor och sedan färdigställdes invändigt på bara fyra månader.

Ekens skola

Bild: Stockholms stad

Skolan är placerad på en befintlig grusfotbollsplan på fastigheten Lagunen i Hammarby Sjöstad. Den är 3 522 m2 BRA stor och består av moduler i tre plan formade som ett U. Förutom klassrum och grupprum innehåller den även ett mottagningskök, en matsal på 270 m2, fullt utrustade slöjd- och hemkunskapssalar, musiksal, bibliotek, personalrum och elevhälsa.

Ekens skola

Bild: Expandia

Även gården har iordningställts med en konstgräsplan och dessutom både en parkourpark och ett utegym.

Ekens skola

Bild: Daniel Söder, Erfator

Erfator, som har lång erfarenhet av byggnation av tillfälliga skolor, deltog i projektet som projekt- och byggledare på uppdrag av SISAB.

Ekens skola

Bild: Daniel Söder, Erfator

Se modultillverkaren Expandias film om Ekens skola nedan: